nuffnang

nuffnang LR

Friday, November 21, 2014

BOLEHKAH BUKAN MUSLIM SELAMAT DARI NERAKA?

Guys just for sharing...

Soalan: Ada ramai bukan muslim dalam dunia ini yang mati dalam keadaan tidak mengetahui tentang Islam. Mereka dianggap mati kafir. Mungkin juga mereka tahu tapi tidak faham tentang Islam. Apakah mereka tetap masuk nereka?
Jawapan Dr MAZA:
Ini satu soalan yang penting. Ramai muslim menganggap sesiapa yang bukan muslim dalam dunia ini pasti akan masuk neraka. Ada beberapa perlara yang perlu kita ketahui dalam hal ini.
1. Hujjatul Islam Al-Imam al-Ghazali (w. 505H) dalam Faisal al-Tafriqah bain al-Islam wa al-Zandaqah menyebut tentang mereka yang diselamatkan dengan rahmat Allah dari hukuman azab nereka, antaranya beliau menyebut: “Aku katakan bahawa kebanyakan Kristian Rom dan Turki pada zaman ini termasuk dalam rahmat ini –dengan izin Allah- iaitu mereka yang berada di penghujung Rome dan Turki yang tidak sampai dakwah. Mereka itu tiga golongan; (golongan pertama) mereka yang tidak sampai kepada mereka nama Muhammad sama sekali. Mereka itu dimaafkan. (golongan kedua) mereka yang sampai kepada mereka nama Muhammad, sifat-sifatnya dan segala mukjizat (bukti) yang telah nyata. Mereka ini berjiran dengan Negara Islam dan bergaul dengan kaum muslimin. Mereka ini kuffar yang nyata. (golongan ketiga) mereka ini antara dua keadaan. Sampai kepada mereka nama Muhammad s.a.w tetapi tidak sampai ciri dan sifatnya. Mereka sejak awal mendengar bahawa seorang pendusta yang mengelirukan bernama Muhammad telah mendakwa menjadi nabi…mereka ini pada pendapatku sama seperti golongan yang pertama. Mereka ini sekalipun mendengar nama Muhammad tetapi mereka juga mendengar apa yang bercanggahan dengan sifat-sifatnya. Ini tidak menggerakkan mereka untuk mencari kebenaran..”
Kenyataan al-Imam Ghazali ini sekalipun beliau bercakap pada zaman beliau tetapi juga memberi gambaran bahawa sesiapa sahaja yang tidak sampai hujah yang nyata tentang Islam sekalipun mengetahui nama Islam, tidak termasuk dalam golongan kafir yang layak dihukum neraka. Apatah lagi di zaman kita ini, di mana wajah Islam yang sebenar sering dikelirukan dan orang muslim juga sering bertindak mengelirukan orang lain tentang Islam yang sebenar. Tuhan Maha rahmat kepada sekelian hamba-hambaNYA. 

2. Banyak hadangan yang telah dan sedang mendindingi cahaya yang hakiki Islam untuk sampai. Ini termasuk kemunduran negara umat Islam yang sentiasa porak-peranda, kelam-kabut, merusuh dan bergolak. Sikap buruk sesetengah orang muslim yang mendominasi keadaan lalu gagal menjadi contoh dan teladan yang baik kepada masyarakat dunia. Ditambah media massa Barat yang memberikan wajah buruk tentang Islam; disokong pula oleh tindakan umat Islam sendiri. Lihat Iran yang menzalimi rakyatnya, Pakistan yang porak peranda dan menindas wanita dan Dunia Arab yang sentiasa korupsi dan menumpah darah antara satu sama lain. Kelompok-kelompok kononnya jihad yang mengebom di sana-sini. Mereka semua itu telah menggunakan lencana ‘Islam’, jenama ‘Islam’, lambang ‘Islam’ sehingga Islam yang hakiki menjadi begitu suram dan kabur. Kesemua itu adalah gunung dan bukit yang menghalang cahaya keindahan Islam yang hakiki dari menembusi jiwa kebanyakan manusia hari ini. Maka, bukanlah satu keadilan jika Allah menghukum mereka di akhirat dalam keadaan demikian. Allah berfirman:
ﻭَﻣَﺎ ﺭَﺑُّﻚَ ﺑِﻈَﻠَّﺎﻡٍ ﻟِﻠْﻌَﺒِﻴﺪِ
“Tidaklah tuhanmu itu zalim terhadap hambaNya” (Fussilat: 46).

3. Namun tidak dinafikan ada yang telah sampai penerangan yang jelas melalui jalan yang Allah kehendaki. Cuma, bukan semua berpeluang. Mungkin kita kata: mereka boleh cari Islam yang sebenar dalam internet. Malangnya, maklumat dalam internet juga bercampur baur antara yang benar dan yang palsu, antara yang indah dan buruk. Entah berapa banyak puak dan aliran dalam masyarakat muslim. Jika orang yang lahir dalam masyarakat Islam pun keliru, apatahlagi yang baru hendak mencari. Kemudian, bukan semua orang mempunyai kemampuan analisa. Tidak pula semua mempunyai cukup masa. Ada ramai yang tua dan tidak berpendidikan yang cukup. Juga bukan semua yang sedar bahawa mereka tidak berada atas hidayah. Jika pada zaman dahulu, Salman al-Farisi mengembara dari Parsi untuk mencari Nabi dengan penuh dugaan dan derita, tapi berapa orangkah penduduk Parsi yang sanggup sepertinya?!!. Parsi hanya menerima Islam selepas kewafatan Nabi s.a.w dengan sampainya tentera Umar bin al-Khattab ke sana. Jika Allah mewajibkan semua orang lakukan seperti Salman, pasti suatu bebanan yang tidak tertanggung oleh manusia.

4. Para sarjana bersepakat dengan prinsip yang ditegaskan oleh al-Quran bahawa Allah iaitu Allah tidak akan mengazabkan seseorang melainkan setelah diutuskan rasul. Sesiapa yang tidak sampai kepadanya ajaran yang benar dari seorang rasul, tidak ditegakkan hujah yang teguh sehingga tiada alasan untuk ragu dan syak, maka dia tidak akan diazabkan oleh Allah. Ini seperti yang Allah tegaskan: 
ﻭَﻣَﺎ ﻛُﻨَّﺎ ﻣُﻌَﺬِّﺑِﻴﻦَ ﺣَﺘَّﻰ ﻧَﺒْﻌَﺚَ ﺭَﺳُﻮﻟًﺎ
(maksudnya) “Tiadalah Kami mengazabkan sesiapapun sehingga Kami mengutuskan seorang rasul” (Surah al-Israk: 15). 

Inilah yang menyelamatkan bukan muslim yang tidak sampai hujah hidayah kepada mereka. Bahkan inilah juga yang menyelamatkan muslim yang jahil yang tidak disampaikan hujah dalam amalan atau kepercayaan tentang Islam mengenai sesuatu perkara. Al-Sa’di dalam tafsirnya menyebut: “Allah itu Maha Adil, Dia tidak akan mengazab seseorang melainkan ditegakkan hujah dengan pengutusan rasul tapi dia menolaknya. Adapun sesiapa yang tidak sampai kepadanya hujah Allah, maka sesungguhnya dia tidak diazab”.

5. Ini dikuatkan lagi dengan firman Allah: 
ﺭُﺳُﻠًﺎ ﻣُﺒَﺸِّﺮِﻳﻦَ ﻭَﻣُﻨْﺬِﺭِﻳﻦَ ﻟِﺌَﻠَّﺎ ﻳَﻜُﻮﻥَ ﻟِﻠﻨَّﺎﺱِ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺣُﺠَّﺔٌ ﺑَﻌْﺪَ ﺍﻟﺮُّﺳُﻞِ ﻭَﻛَﺎﻥَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﺰِﻳﺰًﺍ ﺣَﻜِﻴﻤًﺎ
(maksudnya) “Rasul-rasul pembawa khabar gembira dan amaran supaya tiada bagi manusia suatu hujah (alasan untuk berdalih pada hari kiamat) terhadap Allah sesudah mengutuskan rasul-rasul itu. dan (ingatlah) Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana” (al-Nisa: 165).

6. Juga dalam hadis sahih riwayat al-Bukhari yang menceritakan Allah mengampuni kekufuran disebabkan kejahilan:
ﻋَﻦْ ﺃَﺑِﻲ ﻫُﺮَﻳْﺮَﺓَ ﺭَﺿِﻲَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻨْﻪُ، ﻋَﻦِ ﺍﻟﻨَّﺒِﻲِّ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ، ﻗَﺎﻝَ: " ﻛَﺎﻥَ ﺭَﺟُﻞٌ ﻳُﺴْﺮِﻑُ ﻋَﻠَﻰ ﻧَﻔْﺴِﻪِ ﻓَﻠَﻤَّﺎ ﺣَﻀَﺮَﻩُ ﺍﻟﻤَﻮْﺕُ ﻗَﺎﻝَ ﻟِﺒَﻨِﻴﻪِ: ﺇِﺫَﺍ ﺃَﻧَﺎ ﻣُﺖُّ ﻓَﺄَﺣْﺮِﻗُﻮﻧِﻲ، ﺛُﻢَّ ﺍﻃْﺤَﻨُﻮﻧِﻲ، ﺛُﻢَّ ﺫَﺭُّﻭﻧِﻲ ﻓِﻲ ﺍﻟﺮِّﻳﺢِ، ﻓَﻮَﺍﻟﻠَّﻪِ ﻟَﺌِﻦْ ﻗَﺪَﺭَ ﻋَﻠَﻲَّ ﺭَﺑِّﻲ ﻟَﻴُﻌَﺬِّﺑَﻨِّﻲ ﻋَﺬَﺍﺑًﺎ ﻣَﺎ ﻋَﺬَّﺑَﻪُ ﺃَﺣَﺪًﺍ، ﻓَﻠَﻤَّﺎ ﻣَﺎﺕَ ﻓُﻌِﻞَ ﺑِﻪِ ﺫَﻟِﻚَ، ﻓَﺄَﻣَﺮَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺍﻷ‌َﺭْﺽَ ﻓَﻘَﺎﻝَ: ﺍﺟْﻤَﻌِﻲ ﻣَﺎ ﻓِﻴﻚِ ﻣِﻨْﻪُ، ﻓَﻔَﻌَﻠَﺖْ، ﻓَﺈِﺫَﺍ ﻫُﻮَ ﻗَﺎﺋِﻢٌ، ﻓَﻘَﺎﻝَ: ﻣَﺎ ﺣَﻤَﻠَﻚَ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﺎ ﺻَﻨَﻌْﺖَ؟ ﻗَﺎﻝَ: ﻳَﺎ ﺭَﺏِّ ﺧَﺸْﻴَﺘُﻚَ، ﻓَﻐَﻔَﺮَ ﻟَﻪُ
Daripada Abu Hurairah r.a daripada Nabi s.a.w, sabda baginda: “Dahulu ada seorang lelaki yang kecewa terhadap dirinya. Ketika dia hampir mati, dia berkata kepada anak-anaknya: “Jika aku mati kamu semua bakarlah aku, hancur debukan aku kemudian jadikan aku ditiup angin. Demi Allah! Jika tuhanku dapat menangkapku nescaya DIA akan mengazabku dengan azab yang DIA tidak pernah azab sesiapa pun”. Apabila dia mati, hasratnya dilakukan kepadanya. Maka Allah memerintahkan bumi: “Himpunkan dia”. Maka bumi lakukannya lalu dia pun berdiri (dibangkitkan). Allah berkata: “Apakah yang menyebabkan engkau lakukan tindakanmu itu?”. Dia menjawab: “Wahai Tuhanku, kerana takutkan Engkau”. Maka Allah pun mengampunkannya.

Al-Hafiz Ibn Hajar al-‘Asqalani (meninggal 852H) ketika mensyarahkan hadis ini dalam Fath al-Bari memetik ulasan al-Khattabi yang menyebut: “Mungkin hadis ini menimbulkan kemusykilan bagaimana dia diampunkan sedangkan dia mengingkari Hari Kebangkitan dan kudrat Allah menghidupkan orang yang mati. Jawapannya, dia sebenarnya tidak engkar tetapi jahil lalu menyangka bahawa jika dilakukan ke atasnya seperti itu dia tidak dibangkitkan dan diazab. Sesungguhnya telah zahir imannya dengan dia mengiktiraf bahawa dia lakukan hal itu kerana takutkan Allah”.

Syeikh al-Islam Ibn Taimiyyah (meninggal 728H) pula dalam karyanya al-Istiqamah mengulas hadis ini dengan menyebut: “Lelaki ini percaya bahawa Allah tidak mempu menghimpunkannya jika dia berbuat demikian ataupun dia syak bahawa Allah tidak membangkitkannya. Kedua-dua iktikad ini kufur yang dihukum kafir sesiapa yang telah tertegak hujah untuknya (sampai kepadanya penerangan yang mencukupi). Namun lelaki ini jahil mengenai hal itu dan tidak sampai kepadanya ilmu yang mengeluarkannya dari kejahilannya. Pun begitu dia ada iman kepada Allah, suruhan dan laranganNYA, janji nikmat dan azabNYA maka dia takutkan balasannya maka dia pun diampunkan disebabkan ketakutannya itu”.
Ibn Taimiyyah menambah lebih dalam lagi: “Maka sesiapa dalam kalangan ahli iman kepada Allah, rasulNYA, Hari Akhirat serta beramal soleh yang tersilap dalam sebahagian masalah akidah sudah pasti tidak lebih buruk dari lelaki tadi. Allah akan mengampuni kesilapannya (ahli iman tersebut), DIA akan mengazabkannya jika ada kecuaian dalam menuruti kebenaran dengan kadar pegangan agamanya.

Tuesday, September 30, 2014

Ketika Kita Mengeluh...

Utk perkongsian:
          
Ketika kita mengeluh:“eeeiii, aku penat sangat..."          
ALLAH menjawab:(وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا)“ Dan KAMI jadikan tidurmu utk istirehat (An Naba' : 9)

Ketika kita mengeluh:“Beratnya dugaan ni, tak sanggup rasanya aku..."
ALLAH menjawab :(لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا)“ AKU tidak membebani seseorang, melainkan sesuai kesanggupan” Al Baqarah : 286)  

Ketika kita mengeluh : “Serabutnyaa..."
ALLAH menjawab :( أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ) “ Hanya dgn mengingatku hati akan menjadi tenang”(Ar Ra'd : 28)

Ketika kita mengeluh:“Apa yg aku buat ni semua sia-sia..."
ALLAH menjawab :(فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ)"Siapa yg mengerjakan kebaikan sebesar biji zarah sekalipun, nescaya ia akan melihat balasannya ”(Al Zalzalah : 7)

Ketika kita mengeluh:“ tak dak sorang pun yg nak tolong aku..."
ALLAH menjawab:(وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ)“ Berdoalah (mintalah) kepadaKU, nescaya Aku kabulkan”(Al Ghafir : 60)

Ketika kita mengeluh :“ Aku sedihh sangat...”
ALLAH menjawab:(  ِ ( لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ۖ )“ Jgnlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita " (At Taubah : 40)

Jgn byk mengeluh . Banyakkan bersabar dan teruskan kehidupan ini , dgn taqwa...Moga-moga Kita Menjadi Insan Yang Bertakwa

Nasihat Ustaz Azhar Idrus 

Friday, August 01, 2014

Kisah Doa Termakbul

 Kisah seorang abang dan adik. Kedua-duanya anak yatim miskin. Mereka menginap di rumah pusaka peninggalan. Kedua ibu bapa mereka adalah hamba Allah yang soleh. Si abang, saban hari berdoa agar ALLAH mengubah nasib hidupnya. Dia meminta dipertemukan dengan isteri yang cantik lagi kaya. Dan meminta kepada agar dirinya kaya raya hidup mewah.

Si Adik pula, buta huruf. Tidak seperti abangnya, dia membaca doa pun dengan melihat kertas terinsut-insut membaca. Sebelum bapanya mati, dia pernah meminta bapanya menulis sesuatu di atas kertas, dan kertas itu sering dipegangnya setiap kali berdoa.Dipendekkan cerita, akhirnya, Allah mempertemukan seorang perempuan yang cantik lagi kaya dengan abangnya, lantas berkahwin. Si Abang seperti mendapat durian runtuh dan kehidupannya terus berubah. Dia keluar dari rumah pusaka, dan meninggalkan adiknya. Si Abang akhirnya kaya raya, malah terus kaya apabila dia memasuki medan bisnes.

Dia sudah mula alpa dengan Allah, melewat-lewatkan solah, jarang membaca Al-Quran, tapi tidak pernah lalai untuk meminta kekayaan daripada Allah. Kalau masuk dalam bab perniagaan, kekayaan dunia, maka berbondong-bondong doanya kepada Allah. Dan ajaibnya, Allah beri apa yang dia minta. Si abang rasa dia istimewa.
 Si adik pula, hidupnya tidak berubah. Dia masih seorang sederhana, dengan kelemahannya sebagai seorang buta huruf, dia hannya mendapat kerjaya sederhana, terus menjaga rumah pusaka. Si adik, juga rajin berdoa. Si abang tahu, si adik rajin berdoa. Tapi Si Abang melihat, hidup adiknya tidak berubah-ubah. Lantas satu hari, ketika Si Abang menziarahi adiknya, Si Abang berkata dengan riak: “Kau kena berdoa kuat lagi. Tengok aku, berdoa je ALLAH makbulkan. Kau ni tak cukup hampir dengan Allah ni. Berdoa pun masih tengok-tengok kertas. Tak cukup hebat.” Si Adik tersenyum sahaja. Suka abangnya menegur kerana padanya, teguran abang amat bermakna. Si Adik terus hidup sederhana, di dalam rumah pusaka, dengan doa melihat kertas saban hari, dan kehidupannya tetap tidak berubah. Tidak menjadi kaya seperti abang.

 Ditakdirkan, Si Adik meninggal dunia. Ketika Si Abang mengemas-kemas rumah pusaka, dia berjumpa satu kertas. Kertas itu adalah kertas yang adiknya sering pegang ketika berdoa. Si Abang menangis teresak-esak apabila membaca kertas kecil itu. Kertas itu tertulis: “Ya Allah, makbulkan lah segala doa abang aku” MasyaALLAH… Kebesaran I’lahi.

 Si Abang mula membandingkan dirinya dengan adiknya. Adiknya kekal taat kepada Allah dan tidak meringan-ringankan urusannya dengan Allah SWT. Adiknya, sedikit pun tidak meminta dunia kepada ALLAH, malah tidak meminta apa-apa untuk dirinya. Tetapi adiknya meminta agar segala doa Si Abang dimakbulkan. Si Abang, tidak pernah sedikit pun mendoakan Si Adik. Si Abang mula tersedar, rupanya, bukan doa dia yang makbul. Tetapi doa adiknya telah diterima dan di makbul oleh Allah SWT.

 Cerita ini meruntun hati saya, dan buat saya sentiasa berfikir panjang. Kadang-kadang kita, bila Allah realisasikan hajat kita, kita suka mengimbau usaha-usaha kita. "Aku buat beginilah yang jadi begini." "Doa aku makbul!" "Aku ni memang Allah sayang. Tengok, semua benda Allah bagi. Aku minta je pun." Tanpa sedar kita bongkak. Takabbur.

 Sedangkan, kita tak tahu, mungkin yang makbul itu adalah doa ibu bapa kita, doa adik beradik kita, doa sahabat-sahabat kita. Bukannya doa kita.

 Cerita itu sangat menyentuh hati saya. Membuatkan setiap kali saya berdoa, saya tidak lupa mendoakan ibu bapa saya, guru-guru saya, keluarga saya, adik beradik saya, sahabat-sahabat karib saya, yang teramat akrab saya sebutkan namanya agar lebih merasai bahawa saya memerlukan mereka mendoakan saya juga. Kita ini banyak dosa. Terhijab. Mungkin doa orang lain yang lebih bersih hatinya, lebih suci jiwanya yang makbul, menyebabkan rahmat Allah tumpah pada diri kita. Sebab itu janganlah berlagak. Jangan tinggi diri. Jangan rasa doa kitalah yang makbul. Pulangkan semuanya kepada Allah. Doa itu sebahagian daripada usaha sahaja sebenarnya. Dan jangan rasa segan meminta orang lain mendoakan kita. Semoga Allah redha dengan kita. Aamiin.

 Kongsikan tazkirah ini utk diri sendiri dan utk muslimin dan muslimat krn mereka juga saudara kita. Semoga ada manfaatnya utk semua orang yg membacanya.
·         “Berdoalah kepada Tuhan kamu dengan merendah diri dan (dengan suara) yang perlahan. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas”. (Surah al-‘Araf, 55).
  
On Behalf Of:
Persatuan Kebajikan Pekerja Islam Petroleum (PKPIP), Miri.

PS: still using my I Phone, I can only cut and paste from my archive.

Tuesday, July 22, 2014

The Right Career or The Miss / Mr. Right

Assalamualaikum, Just for sharing nice to read and to think about:

Mike Gives Dear Abby Advice to a Fan

Hey Mike!
I’ve spent this last year trying to figure out the right career for myself and I still can’t figure out what to do. I have always been a hands on kind of guy and a go-getter. I could never be an office worker. I need change, excitement, and adventure in my life, but where the pay is steady. I grew up in construction and my first job was a restoration project. I love everything outdoors. I play music for extra money. I like trying pretty much everything, but get bored very easily. I want a career that will always keep me happy, but can allow me to have a family and get some time to travel. I figure if anyone knows jobs its you so I was wondering your thoughts on this if you ever get the time! Thank you!
Parker Hall

Hi Parker
My first thought is that you should learn to weld and move to North Dakota. The opportunities are enormous, and as a “hands-on go-getter,” you’re qualified for the work. But after reading your post a second time, it occurs to me that your qualifications are not the reason you can’t find the career you want.
I had drinks last night with a woman I know. Let’s call her Claire. Claire just turned 42. She’s cute, smart, and successful. She’s frustrated though, because she can’t find a man. I listened all evening about how difficult her search has been. About how all the “good ones” were taken. About how her other friends had found their soul-mates, and how it wasn’t fair that she had not.
“Look at me,” she said. “I take care of myself. I’ve put myself out there. Why is this so hard?”
“How about that guy at the end of the bar,” I said. “He keeps looking at you.”
“Not my type.”
“Really? How do you know?”
“I just know.”
“Have you tried a dating site?” I asked.”
“Are you kidding? I would never date someone I met online!”
“Alright. How about a change of scene? Your company has offices all over – maybe try living in another city?”
“What? Leave San Francisco? Never!”
“How about the other side of town? You know, mix it up a little. Visit different places. New museums, new bars, new theaters…?”
She looked at me like I had two heads. “Why the hell would I do that?”
Here’s the thing, Parker. Claire doesn’t really want a man. She wants the “right” man. She wants a soul-mate. Specifically, a soul-mate from her zip code. She assembled this guy in her mind years ago, and now, dammit, she’s tired of waiting!!
I didn’t tell her this, because Claire has the capacity for sudden violence. But it’s true. She complains about being alone, even though her rules have more or less guaranteed she’ll stay that way. She has built a wall between herself and her goal. A wall made of conditions and expectations. Is it possible that you’ve built a similar wall?
Consider your own words. You don’t want a career – you want the “right” career. You need “excitement” and “adventure,” but not at the expense of stability. You want lots of “change” and the “freedom to travel,” but you need the certainty of “steady pay.” You talk about being “easily bored” as though boredom is out of your control. It isn’t. Boredom is a choice. Like tardiness. Or interrupting. It’s one thing to “love the outdoors,” but you take it a step further. You vow to “never” take an office job. You talk about the needs of your family, even though that family doesn’t exist. And finally, you say the career you describe must “always” make you “happy.”
These are my thoughts. You may choose to ignore them and I wouldn’t blame you – especially after being compared to a 42 year old woman who can’t find love. But since you asked…
Stop looking for the “right” career, and start looking for a job. Any job. Forget about what you like. Focus on what’s available. Get yourself hired. Show up early. Stay late. Volunteer for the scut work. Become indispensable. You can always quit later, and be no worse off than you are today. But don’t waste another year looking for a career that doesn’t exist. And most of all, stop worrying about your happiness. Happiness does not come from a job. It comes from knowing what you truly value, and behaving in a way that’s consistent with those beliefs.
Many people today resent the suggestion that they’re in charge of the way the feel. But trust me, Parker. Those people are mistaken. That was a big lesson from Dirty Jobs, and I learned it several hundred times before it stuck. What you do, who you’re with, and how you feel about the world around you, is completely up to you.
Good luck -
Mike
PS. I’m serious about welding and North Dakota. Those guys are writing their own ticket.
PPS Think I should forward this to Claire?

Tuesday, July 15, 2014

Currently offline

Sorry guys, i'm currently offline due to unavailable internet provider. Dok dalam area yg dikelilingi unify & streamyx. Tapi nak kena tunggu wayar kena tarik baru bleh dapat. Ni la hasilnya bila pindah rumah.
(Posted through my I phone)
-I hate touchscreen!!Sunday, June 08, 2014

Kisah Benar: Berpuluh Tahun Tinggal Solat

Assalamualaikum.

kali ni nak cerita berkenaan dengan orang-orang yang hampir lansung tak pernah solat tapi akhirnya apa yang terjadi?

Suatu ketika dulu semasa masih belajar di kolej pernah seorang ustazah menceritakan tentang apa yang beliau sendiri alami apabila terjumpa dengan seorang yang agak berumur di sebuah masjid. selepas solat asar berjemaah, kelihatan makcik tersebut solat empat rakaat sebanyak dua kali. lalu ustazah tertanya-tanya di dalam hatinya kenapa makcik tersebut solat sebegitu sedangkan solat sunat adalah haram selepas solat asar dan empat rakaat pula.

lalu setelah makcik itu selesai mengerjakan solat empat rakaat sebanyak dua kali ustazah pergi bersalam dengan makcik tersebut. dan bertanya solat apa yang makcik buat selepas solat asar? lalu dengan nada sedih makcik itu menceritakan bahawa sebenarnya beliau menunaikan solat asar qada'.
"qada? kenapa sampai dua kali?"
"sebenarnya masa makcik muda dulu, makcik tak pernah solat pun. bila dah tua baru makcik sedar dan menyesal sebab tak pernah mendirikan solat sejak dulu. jadi sekarang, selepas setiap waktu solat makcik cuba untuk qada sebanyak yang makcik mampu untuk gantikan segala solat yang pernah makcik tinggal sejak dulu. harapnya makcik sempat gantikan segala solat yang pernah makcik tinggalkan, kalaulah Allah panjangkan umur makcik untuk gantikan semua solat." 

Begitulah cerita ustazah kat kolej dulu. tetapi sebulan yang lepas sorang rakan eric yang sedikit tua duduk disebelah eric ketika sedang membuka kasut untuk mengambil wuduk sebelum menunaikan solat. lalu di ceritakan kepada eric.

"aku dulu masa sekolah rendah aku solat, tapi sejak masuk sekolah menengah aku tak pernah solat. hinggalah umur aku dua puluh lebih dan bila nak kahwin baru aku mula rasa menyesal dan sedar setiap solat yang aku tinggal aku wajib gantikan balik."

tambahnya lagi
"sebab tu kalau kau tengok lepas solat aku stay dulu untuk ganti balik solat yang dah aku tinggal."

sekarang umur member eric ni hampir 40 tahun. tapi alhamdulillah dia sedar awal lagi dari makcik dalam cerita yang pertama. bukan tu saja, malah dia nampaknya berubah menjadi lebih baik dari rakan-rakan yang lain. 

dua cerita yang lebih kurang sama, mujurlah Allah memberi mereka hidayah sebelum datangnya ajal. kita pula bagaimana, kalaupun kita tak pernah tinggal solat lima waktu adakah ianya cukup? tidak..

tanyalah diri kita sendiri, adakah amalan kita selama ini mencukupi? adakah kita membaca al-quran dan mengamalkan makna didalamnya? adakah kita melakukan amalan sunah yang dilakukan rasulullah contohnya solat sunat, dhuha, tahajjud, witir dan sebagainya.

pada tahun lepas selepas solat asar aku mendengar tazkirah asar berkenaan dengan solat sunat witir. dan yang paling memberi kesan salah satu hadis sabda rasulullah yang pengakhirannya berbunyi orang yang tidak mengamalkan amalan sunnah ini adalah bukan dari kalangan ku...

PS: segala yang diceritakan adalah melalui pengalaman eric sendiri sekadar perkongsian untuk mengingatkan diri sendiri dan para pembaca sekalian.
PS2: blog yang sebelumnya tidak dapat diupdate sebagaimana yang dijanjikan kerana pada waktu yang dijanjikan terdapat kes warded, jika ada masa insyaallah akan di update, sekian...

(HOME)

Wednesday, March 26, 2014

My Sweet Little Princess

Salam Bro and Sis,

alhamdulillah masih lagi ada kesempatan mengarang blog, dulu boleh je nak post blog setiap dua hari, sekarang ni nak dapat dua blog sebulan pun susah. jadi ingatlah masa lapang sebelum datang waktu sibuk. Sebenarnya baru sahaja balik dari offshore, jadi time off ni la ada masa nak mengarang. 

selain dari kerja harian sekarang ni ada task tambahan, apa? parenting.. hehehe.. biasanya balik kerja ada je masa lapang nak menulis blog. tapi sekarang bila balik kerja baring kejap atas sofa baru on kejap je notebook baru sedar my baby tengah tengok apa ayah dia tengah buat sambil cuba ambil perhatian dengan tersenyum. hati ayah mana yang tak cair bila tengok anak kecik tersenyum kat ayah. suka sangat tengok kat ayah. 
tak sampai setengah jam terus 'tutup buku' baring sebelah Sara. layan tengok cerita Upin Ipin and some other cartoon program yang boleh buat sara ketawa, macam paham-paham je tengok cartoon. biasa ajar sara with baby books yang ada gambar cartoon rabbit, cat, frog dan macam-macam, jadi bila tengok TV ada rabbit tengah bergerak dan bercakap, mula la excited dan gelak. suka sangat dengan rabbit.

selain dari tu ada jugak mengajar mengira dengan tunjuk jari, for the time being cuma ajar from one to five sambil tunjuk jari tangan. jadi bila kita tunjuk jari yang tengah mengira sara pun turut sama belek-belek jari sendiri cuba mengikut jari ayah yang sedang mengira. Dan kadang-kadang ayah menyanyi lagu twinkle twinkle little star yang sekarang ni menjadi lagu favorite my little baby.

tiap-tiap pagi timing ayah bangun tidur lebih kurang sama je dengan sara, baru je nak bangun terus sara terjaga, buka je mata terus senyum kat ayah. Alhamdulillah penuh dengan senyuman anak ayah ni. hehehe... :)

Wednesday, February 26, 2014

Kisah Rasulullah dan Malaikat Penghitung Titisan Hujan

Diriwayatkan (Al-Mustadrah Syeikh An-Nuri, jilid 5: 355, hadiske 72) 
Bahawa RasuluLlah saw bersabda,
“Disaat aku tiba di langit di malam Isra’ Miraj, Aku melihat satu malaikat memiliki 1000 tangan, di setiap tangan ada 1000 jari. Aku melihatnya menghitung jarinya satu persatu. Aku bertanya kepada Jibril AS, pendampingku"
"Siapakah gerangan malaikat itu, dan apatugasnya?"

Jibril berkata, 
"Sesungguhnya dia adalah malaikat yang diberi tugas untuk menghitung titisan air hujan yang turun dari langit ke bumi."
RasuluLlah saw bertanya kepada malaikat tadi,
"Apakah kamu tahu berapa bilangan titisan air hujan yang turun dari langit ke bumi sejak diciptakan Adam as?"
Malaikat itupun berkata,
"Wahai RasuluLlah SAW, demi yang telah mengutusmu dengan hak (kebenaran), sesungguhnya aku mengetahui semua jumlah titisan air hujan yang turun dari langit ke bumi dari mulai diciptakan Adam AS sampai sekarang ini, Begitu pula aku mengetahui jumlah titisan yang turun ke laut, ke darat, ke hutan rimba, ke gunung-gunung, ke lembah-lembah, ke sungai-sungai dan ke tempat yang tidak diketahui manusia."

Mendengar huraian malaikat tadi, RasuluLlah saw sangat takjub dan bangga atas kecerdasannya dalam menghitung titisan air hujan.

Kemudian malaikat tadi berkata kepada beliau,
"Wahai RasuluLlah saw, walaupun aku memiliki seribu tangan dan sejuta jari dan diberikan kepandaian dan keulungan untuk menghitung titisan air hujan yang yang turun dari langit ke bumi, tapi aku memiliki kekurangan dan kelemahan."

RasuluLlah SAW pun bertanya,
"Apa kekurangan dan kelemahan kamu?"
Malaikat itupun menjawab,
"Kekurangan dan kelemahanku, wahai RasuluLlah, jika umatmu berkumpul di satu tempat, mereka menyebut namamu lalu berselawat atasmu, pada saat itu aku tidak dapat menghitung berapa banyaknya pahala yang diberikan ALlah kepada mereka atas selawat yang mereka ucapkan atas dirimu."

اللهم صل علي سيدنا محمد و علي ال محمد

Thursday, January 30, 2014

Notice January 2014

Dear all readers, pejam-celik pejam celik dah pun hampir sebulan masa berlalu sejak memasuki tahun baru. the last post pun dah hampir dua bulan yang lepas. itu pun sempat post ketika bermalam di hotel. 

keluar je dari hotel tak sampai beberapa minggu dah kena turun ke offshore, tinggal di atas kapal, tinggal atas platform, riding boats here and there in the middle of ocean, chopper flight cancel due to strong wind condition, kena tinggal chopper, overstay kat offshore, pindah rumah, pindah barang. fuh macam-macam jadi dalam masa yang amat singkat. That is what happen sepanjang blog ni terbiar tak di kemaskini. 

memang dalam hati hari-hari nak update blog tapi apakan daya, kat offshore pukul 9malam mata dah kecik, pukul 10 dah masuk ke alam mimpi, dengan kapal yang sedang di badai ombak di tengah lautan entah dimana... wait for my next blog. 

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

pages